Koks kalcynowany pakowy

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Specyfikacja techniczna koksu naftowego o niskiej zawartości siarki

    Koks pakowy to rodzaj wysokotemperaturowego paku węglowego, który jest wytwarzany przy użyciu paku węglowego w procesie ogrzewania, rozpuszczania, natryskiwania i chłodzenia. Koks pakowy dzieli się na dwie kategorie: pak węglowy i bitum naftowy. Spoiwo asfaltowe do materiałów ogniotrwałych to głównie pak węglowy. Testowy surowiec pakowy dodano do naczynia do rozpuszczania asfaltu w celu podgrzania i rozpuszczenia.