Kalcynowana koks pakowy

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Koks naftowy kalcynowany o niskiej zawartości siarki Specyfikacja Cena

    Koks pakowy jest rodzajem wysokotemperaturowego paku węglowego, który jest wytwarzany przy użyciu paku węglowego w procesie ogrzewania, rozpuszczania, natryskiwania i chłodzenia.Koks pakowy dzieli się na dwie kategorie: pak węglowy i bitum naftowy.Spoiwem asfaltowym do materiałów ogniotrwałych jest głównie pak węglowy.Pak z badanego surowca został dodany do naczynia do rozpuszczania asfaltu w celu podgrzania i rozpuszczenia.